TKP på Facebook Facebook

Bulktransportörer

Våra bulktransportörer kan fås i längder upp till 30m och med alla standardbandbredder. Tillbehör såsom skrapor, borstar, pålastningslådor, rostfria sektioner och dämpelement finns att tillgå.

 

Bulktransportör